ทรานสปอร์ต

1. การบริหารจัดการขนส่ง

เราสามารถให้บริการด้านการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการและตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการบริหารงานขนส่งของเรา ได้แก่

  • การวางแผนเส้นทางการจัดส่งรายวัน (Daily routing plans)

  • การจัดทำใบคุมขนส่งสินค้า ( Job order)

  • การเชื่อมต่อกับระบบติดตามการขนส่ง (GPS monitoring of delivery trucks)

นอกจากการขนส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุแล้ว พนักงานขนส่งเราจะต้องมีทักษะและรู้จักตัวสินค้าด้วย เพื่อสามารถตรวจสอบสินค้าร่วมกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบการบริการได้อย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าเรา


2. การติดตามด้วย GPS

ความถูกต้องชัดเจนเป็นหนึ่งในรากฐานของการบริการขนส่งสินค้าของเรา และเป็นปัจจัยที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ดังนั้นเราจึงติดตั้ง GPS ในรถบรรทุก เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามออเดอร์ได้แบบเรียลไทม์ ประโยชน์ของการติดตามด้วย GPS ในประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลจาก GPS มักจะใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการขนส่งในการบริหารจัดการรถขนส่ง เพื่อทราบสถานะรถขนส่งได้แบบทันที (Real time)