ติดต่อเรา

ที่ตั้งกิจการ และ สำนักงานปฏิบัติการ


บริษัท วี.เอส.โลจิสติกส์ จำกัด

V.S.Logistics CO.,LTD


บริษัท วี.เอส.ทรานสปอร์ต จำกัด

V.S.Transport CO.,LTD


25/16 หมู่ 13 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


website : http://www.vstransport.co.th

e-mail : wasan@vstransport.co.th

e-mail : operation@vstransport.co.th